Södra Kyrkogatan 57B

Måndag – Fredag 09.00 – 17.00

Frågor och svar

Vanliga frågor

Hur bokar jag radioutrustning för ett event?

Ni kontaktar oss med ert behov vi hjälper er att ta fram vad som behövs.

Går det att avlyssna radiotrafiken med en scanner?

Svaret är nej. Okrypterad digital komradio går att avlyssna med en digital scanner. Vi använder kryptering och i vissa fall en mer avancerad kryptering för vissa uppdrag.

Då krävs betydligt mer för att kunna avlyssna trafiken och inget som finns på den öppna marknaden.

Kan vi hyra på lång tid?
Absolut, vi löser det som är bäst för er verksamhet.
Varför använda komradio när vi har mobiltelefoner?

Ur ett säkerhetsperspektiv är mobiltelefonen rent generellt ett dåligt alternativ. Anledningen är ni är beroende av en driftoperatör (mobiloperatören) som måste leverera.

Det innebär att vid en incident där mobiltäckningen försvinner har ni ingen funktion. En komradio däremot fungerar och ni är själva ’kan’ ansvariga för infrastrukturen på den nivån som er verksamhet kräver.

Dessutom når ni fler på samma gång och synergieffekterna bli större. Privata samtal är självklart också möjliga i nätet.