Sedan 2015

Om Borås Radio

Borås Radio var tidigare en del av DataProtect Sverige AB, men flyttades till egen juridisk enhet under 2020.
Borås Radio AB är idag organiserat under Tactical Group AB liksom DataProtect Sverige AB.

Företaget har som fokus att förse organisationer med säker kommunikation oavsett om det är tillfälliga arrangemang eller en fast installation. Vi arbetar uteslutet med utrustning ifrån Motorola och framförallt DMR, men även Tetra finns i portfolion.

Borås Radio är återförsäljare för Motorola samt nationell distributör av TRBOnet.

2015

Bifirma Borås Radio registreras

Borås Radio startas som en bifirma till DataProtect Sverige AB.
Uthyrning sker till idrottsevent och andra mindre tillställningar.

2019

Borås Radios första stora uppdrag

Borås Radio får i uppdrag att förse Europmästerskapen i friidrott för U20 med radiokommunikation.

2020

Borås Radio AB bildas

All verksamhet inom radio flyttas till Borås Radio AB som ägs av Tactical Group AB.